Samen de persoonlijkheid van je bedrijf vormgeven.

Het uitgangspunt is: wat soort klanten en medewerkers wil je aantrekken en houden.

47% van de kandidaten haakt af vanwege geen goed gevoel bij de werksfeer.

WAARVOOR KAN JE ONS BELLEN

– Je wil de goede bedrijfscultuur die je hebt opgebouwd kunnen bewaren en bewaken.

– De positionering van je bedrijf strookt niet meer met de werkelijkheid, tijd om bij te sturen.

– Je wil je bedrijf als werkgever een duidelijk en herkenbaar gezicht geven.

– Je wil de uitstraling van het bedrijf verbeteren of aanpassen aan de tijd.

– Je wil dat je bedrijf een plaats wordt waar mensen met plezier willen blijven werken.

– Je wil goeie medewerkers gemakkelijker kunnen aantrekken en aanwerven.

– Je wil alle communicatie en marketing beter op elkaar afstemmen en kostenefficiënter maken.

– Je wil met een optimale leiderschapsstijl de bedrijfscultuur aansturen.  

Wij geloven dat een bedrijf slechts één imago, één reputatie heeft, aangedreven door dezelfde motor, nl. de persoonlijkheid van dat bedrijf. 
Deze focus leidt tot een effectievere en efficiëntere communicatie 

Concrete resultaten genereren als antwoord op concrete behoeften van klanten, dat is ons doel.

We exploreren de persoonlijkheid van je bedrijf en geven ze vorm en inhoud.

We kristalliseren de bedrijfscultuur en maken ze tastbaar.

We leggen de basis van een authentiek werkmerk.

 

Waarom zou je dat doen, wat win je hierbij?

Crisissen zoals corona tonen aan dat het maken van dit huiswerk geen eenmalige actie is. De context waarin we ondernemen verandert voortdurend. Daarom is het noodzakelijk om af en toe stil te staan bij het waarom, het hoe en het wat van het bedrijf.

Want die identiteit is de basis waar je niet alleen de communicatie, de marketing en het personeelsbeleid op bouwt maar ook de relaties met klanten en medewerkers.

 

# Een helder gedefinieerde identiteit stelt je in staat om de juiste beslissingen te nemen en te anticiperen op veranderingen.

# Een helder gedefinieerde identiteit geeft richting en inhoud aan de marketing, de interne en externe communicatie en het personeelsbeleid.

# Als de cultuur in je bedrijf top is, wil je kunnen bewaren wat goed is en bijsturen indien nodig.

# Een bedrijfscultuur die concreet en tastbaar is, maakt het mogelijk om gewenst gedrag te stimuleren en bij te sturen waar nodig.

# Een consistente cultuur van waarden versterkt de relaties met klanten en medewerkers.

# Klanten, medewerkers of leveranciers, iedereen wil met je bedrijf wel of niet in zee om dezelfde redenen.

# Vanuit een geïntegreerde visie kan je de beschikbare middelen effectiever én (kosten)efficiënter in zetten.

# Een bedrijf met een authentieke persoonlijkheid trekt talent aan die dezelfde waarden delen.

# Een authentiek merk, gebaseerd op vertrouwen leidt tot verbinding, trots en loyaliteit. Van klanten, medewerkers en partners.

  

Een werkgever is ook een kansengever.

Geef ook jezelf een kans, begin met het gratis e-book.