← Terug naar overzicht

Loyale medewerkers vragen een royale bedrijfsleider.

Wie wil dat niet, topmedewerkers die zich elke dag voor 100% blijven inzetten om van het bedrijf een succes te maken terwijl ze weten dat ze ergens anders misschien meer kunnen verdienen.  Elke ondernemer die loyale medewerkers heeft, weet dat loyaliteit moet verdiend...

8 valkuilen die je in een sollicitatiegesprek beter vermijdt

Als je eindelijk een geschikte kandidaat voor die vacature hebt gevonden, zorg dan dat je van dat eerste gesprek goed werk maakt. Want kandidaten kunnen de mist ingaan tijdens een sollicitatiegesprek maar de werkgever ook.  Een kandidaat heeft vandaag de keuze uit...

Wat doe je met een medewerker met een ongepaste attitude?

Mensen maken fouten. Dat is nooit anders geweest. 
Iemand die een grens overschrijdt of ongepast gedrag vertoont, kan je daarop aanspreken. 
Door de juiste vragen te stellen en niet meteen in het offensief te gaan, kom je al een heel eind. 

Elk bedrijf heeft een bedrijfscultuur. Dat gaat over hoe mensen met elkaar omgaan, met klanten, met het materiaal, ook met tegenslagen en klachten. 
De cultuur is de veruitwendiging van de ziel van het bedrijf. Eén medewerker met een ongewenste houding kan veel energie kosten. 
Door proactief een specifieke cultuur na te streven en hiermee rekening te houden bij aanwervingen, kan je veel problemen voorkomen. 

Stel je ongepast gedrag vast bij een medewerker, hou je dan eerst een spiegel voor. Hoe is dit zover kunnen komen, hoe was het vroeger, wat is er veranderd, zijn wij nog trouw aan onze missie en waarden. Zijn we vergeten waar we vandaan komen of waar we naar toe gaan…? 

Het vraagt lef om jezelf in vraag te stellen. 

Men zegt weleens, een bedrijf heeft de mensen die het verdient. Als je eerlijk durft te zijn tegenover jezelf, kan dat een waarheid zijn die hard binnenkomt. Immers, wat heb je gedaan of niet gedaan om dat te verdienen? 

De bedrijfscultuur vormt de buik van de identiteit van het bedrijf. Veel bedrijven, zeker kleinere, hebben vaak een fijne cultuur. Meestal is die organisch gegroeid en niet geformaliseerd. 

Toen mijn bedrijf groeide van 2 naar 20 medewerkers, evolueerde de cultuur mee. Vijf tot tien mensen kan je redelijk makkelijk aansturen, maar meer dan twintig is iets anders. Mensen vroegen zelf naar grenzen, procedures, afspraken. Laat het ons eenvoudig stellen, om het bedrijf vlot te laten draaien waren spelregels nodig om verlammende en afremmende systemen te vermijden. 

 

De uitdaging is dus om de bedrijfscultuur tastbaar te maken, te materialiseren zeg maar. Dan pas krijg je greep op de cultuur en kan je uitdagingen aanpakken. Sommige familiebedrijven stellen een familiecharter op. Op basis van de familiewaarden wordt de bedrijfscultuur vormgegeven, o.m. met een  gedragscode. Als iemand dan buiten de lijntjes kleurt, kan die daarop aangesproken worden door te verwijzen naar de afspraken. Ze halen er inspiratie om uitdagingen aan te pakken en opnieuw de juiste keuzes te maken. 

Door te investeren in de bedrijfsidentiteit/-cultuur, krijgen mensen een duidelijk beeld van waar het bedrijf voor staat. Zo kan elke medewerker ook een ambassadeur worden die gepaste kandidaten kan aantrekken en motiveren. En bouw je op een duurzame manier aan de toekomst. 
Een heldere reputatie en imagobeleving als werkgever is de bonus. 

Tip. 
Net zoals alles in het leven zit de waarde ook in kleine dingen. Daarom is de werkomgeving die de bedrijfscultuur moet dragen zo belangrijk. 

Toen ik ’s middags bij een klant aankwam, stond een tiental mensen op de parking te lunchen. Er was geen infrastructuur voorzien. Nochtans was er ruimte over om een deel af te sluiten en in te richten zodat zij aangenaam konden buiten zitten. Het is maar een detail maar de werkomgeving zegt veel over de cultuur. Hier lagen duidelijk kansen om kandidaten beter te motiveren en te overtuigen. 

 

Wil je met mij van gedachten wisselen over de rol van de bedrijfscultuur om gewenste kandidaten aan te trekken en te behouden? 

Neem hier contact met mij op voor een gratis kennismakingsgesprek.